شعب مناسب سازی شده برای اخذ رای افراد دارای معلولیت و سالمندان در کرمان اعلام شد

مدیر بهزیستی شهرستان کرمان گفت: با رایزنی های انجام شده بیش از ۱۱ شعبه اخذ رای در شهر کرمان مناسب سازی شده و جهت اخذ رای افراد دارای معلولیت و سالمندان برنامه ریزی و تجهیز شده اند.