تهران را ۴۲ درصد ارزان تر اداره کردیم/ افزایش ۵ برابری سهم بودجه حمل و نقل عمومی

شهردار تهران با اشاره به تغییرات اساسی در هزینه کرد برای اداره شهر گفت: به قیمت ثابت منابع مالی در اختیار، در این دوره ۴۲ درصد شهر را ارزانتر اداره کردیم.