حاشیه های انتخاباتی خبرنگار ایسنا از شعبه مسجد لرزاده تهران

امروز 28 خرداد ماه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورهای اسلامی شهر و روستا در شعبه مسجد لرزاده تهران همزمان با آغاز رسمی رای گیری در سراسر کشور، در ساعت 7 صبح شروع شد اما در این شعبه به دلیل اشکال در دستگاه احراز هویت الکترونیکی با نیم ساعت تاخیر آغاز شد.