ارائه گزارش‌هایی از خرید و فروش رأی در برخی از شهرستان‌های استان تهران

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران گفت که گزارش هایی از خرید و فروش رای در برخی از شهرستان های استان تهران ارائه شده است.