بررسی دیگاه امام راحل و علمای شیعه در خصوص جایگاه رای مردم

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: اگر انتخابات را صرفا برای بستن دهان دنیا دانسته می‌شد دیگر آنقدر لازم به تاکید بر رعایت حدود و نهایت دقت برای صحت اجرای مراحل مختلف انتخابات نبود. اگر حقی برای انتخاب مردم قائل نباشیم اساسا لزومی ندارد که قواعدی برای صیانت از این حق تدوین شود.