ویدئو / آماده‌سازی صندوقهای رای‌گیری الکترونیک در قم برای انتخابات شورای شهر

امسال قرار است در ۲۴ مرکز استان رای‌دهندگان در انتخابات شوراها به‌جای تعرفه کاغذی یک کارت الکترونیک دریافت کنند. آنها از طریق دستگاه اخذ رای می‌توانند رای خود را با ورود کد داوطلب انجام دهند و از این طریق عملیات شمارش آرا به سرعت و با دقت در پایان زمان رای گیری انجام خواهد گرفت. این شیوه از رای‌گیری فقط برای انتخابات شوراها انجام می‌شود.