مشارکت بیشتر در انتخابات منجر به تشکیل دولت مقتدر می‌شود

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به تلاش‌های دشمنان نظام اسلامی برای کمرنگ کردن و بی اهمیت جلوه دادن انتخابات و ضمن تاکید بر لزوم مشارکت گسترده و انتخاب فرد اصلح، خاطرنشان کرد که مشارکت بیشتر مردم در صحنه انتخابات منجر به تشکیل دولت مقتدر و قوی شدن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌های بین‌المللی خواهد شد.