استفاده از ماسک برای رای‌دهندگان الزامی است

فرماندار بن در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی در زمان رای‌گیری در روز انتخابات، گفت: مایع ضدعفونی‌کننده دست و سطوح برای عوامل اجرایی و خدماتی حاضر در شعب در نظر گرفته شده است، تمامی عوامل حاضر در شعب شهرستان بن ملزم به استفاده از ماسک هستند، همچنین استفاده از ماسک برای رای‌دهندگان نیز اجباری است.