خسارت ۲۷ میلیارد تومانی بارش های اخیر به راه های شمال استان کرمان

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای شمال استان کرمان میزان خسارات بارندگی روزهای اخیر را ۲۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: متأسفانه به پل واقع در محور سیرچ _اندهجرد خسارت جدی وارد شد که در حال رفع مشکل آن هستیم تا امشب مردم عبور ایمنی از این مسیر داشته باشند.