تجمع تعدادی ضد انقلاب مقابل محل برگزاری گفت‌وگوهای ایران و ۱+۴

با پایان تعطیلات مناسبتی اتریش و توقف بارندگی‌های چندروزه در وین، تعداد انگشت‌شماری از ضدانقلاب امروز بار دیگر در برابر محل برگزاری گفت‌وگوهای ایران و ۱+۴ تجمع کرده‌اند.