آزادی ۱۳۷ زندانی در استان اصفهان در ماه رمضان

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان از آزادی ۱۳۷ زندانی جرایم غیرعمد در ماه رمضان امسال خبر داد و گفت: مبلغ کل بدهی زندانیان آزاد شده در استان ۲۹۹ میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال بود.