دو مرکز درمانی تامین اجتماعی در استان مرکزی افتتاح شد

با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور و با حضور جمعی از مقامات استانی و شهرستانی، یک درمانگاه و یک پلی کلینیک تامین اجتماعی در شهرستان های زرندیه و اراک افتتاح و به بهره برداری رسید.