بیش از ۸۰۰ تاکسی‌ران دوز اول واکسن کرونای خود را دریافت کردند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه بیش از ۸۰۰ دوز اول واکسن کرونای خود را دریافت کردند، گفت: برنامه واکسیناسیون تاکسی‌رانان به صورت کامل و تا دریافت واکسن توسط آخرین تاکسی‌ران ادامه خواهد داشت.