ثبت ۱۶۵ میلیارد دلار مازاد حساب جاری تولیدکنندگان نفت خاورمیانه

بررسی موسسه فاینانس بین‌المللی (IIF) نشان می دهد صعود قیمت نفت در سال جاری به تولیدکنندگان نفت خاورمیانه کمک می کند ۱۶۵ میلیارد دلار مازاد حساب جاری در سال ۲۰۲۱ داشته باشند در حالی که سال گذشته با شش میلیارد دلار کسری روبرو شده بودند.