مهری با نشاط با واکسیناسیون فرهنگیان اصفهان تا نیمه مرداد

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اعلام اینکه تا امروز حدود ۴ هزار نفر از فرهنگیان استان علیه کرونا واکسینه شده اند، گفت: امیدواریم تا پایان شهریور همکاری نداشته باشیم که واکسن نزده باشد و بتوانیم مهرماه با نشاطی آغاز کنیم.