برای رمز گشایی واکسن کروناپاستور مشمولین درخواست کتبی دهند

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد: واکسن کرونا پاستور که محصول مشترک ایران و کوبا است مجدد در دسترس ایرانیان قرار خواهد گرفت و آن دسته از افرادی که به صورت داوطلبانه در این طرح شرکت کردند در صورت درخواست رمزگشایی می شوند.