خروج ورزش ایران از بحران قرمز کرونا

بر اساس آخرین اعلام رنگ‌بندی شهرهای کشور، وضعیت محدودیت و تعطیلی فعالیت رشته‌های ورزشی به گونه‌ای است که تا ۱۲ آذر شدیدترین محدویت‌ها در شهرهای نارنجی اعمال خواهد شد و تمامی شهرهای کشور از وضعیت قرمز خارج شده‌اند.