فساد، موریانه‌وار، بزرگ‌ترین صدمه را به انقلاب و نظام می‌زند

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که آنچه امروز به نظام لطمه می‌زند، فساد است، گفت: فساد موریانه‌وار بدون آنکه کسی متوجه شود، بزرگ‌ترین صدمه را به انقلاب و نظام می‌زند و حال که خداوند توفیق خدمت در سنگر مقابله با این خطر عظیم داده باید با روحیه بسیجی از انقلاب اسلامی، این امانت بزرگ شهدا حفاظت کنیم.