میزان مرگ‌ومیر در افراد واکسینه شده کمتر از یک‌دهم درصد است

دکترای تخصصی ویروس‌شناسی پزشکی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: میزان مرگ‌ومیر در افراد واکسینه شده کمتر از یک‌دهم درصد بوده که این تعداد ناچیز نیز کهولت سن داشته یا مبتلا به بیماری زمینه‌ای بوده‌اند.