رؤیای چین تحقق یافت

روز شنبه، سه فضانورد چینی پس از ۶ ماه اقامت در ایستگاه فضایی ساخت این کشور و اتمام موفقیت آمیز این ماموریت به زمین پا نهادند و با این کار چین یک گام بسیار مهم در صنعت فضایی خود برداشت.