گستره بین‌المللی ایسنا برگ برنده این رسانه است

نائب رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان یزد با بیان این که گسترش ایسنا در ابعاد بین‌المللی برگ برنده این رسانه است، گفت: ندانستن زبان دوم از فقرهای کشورماست و رسانه‌ها باید در رفع این ضعف نقش داشته باشند.