افزایش «پرخاشگری» کودکان با شیوع کرونا/تماس‌های مرتبط با موضوع «سوگ» با صدای یارا

رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با اشاره به تاثیر کرونا در میزان تماس‌ با خط مشاوره "صدای یارا" گفت: تعداد تماس‌های برقرار شده با صدای یارا نشان می‌دهد که «پرخاشگری» در کودکان نسبت به قبل بیشتر شده و دلیل آن محدود شدن فعالیتهای کودکان و نوجوانان، قطع ارتباط با محیط خارج از خانه و دوستان، نرفتن به پارک، موزه، باشگاه های ورزشی و ... همچنین ارتباط دائم در شرایط سخت بحران کرونا با والدین آنهم به دور از اقوام و آشنایان است.