پالایشگاه و پتروشیمی حقوق همجواری با سردرود را باید مراعات کنند

امام جمعه سردرود گفت: پالایشگاه و پتروشیمی باید حقوق همجواری با سردرود را مراعات کنند و امنیت سلامتی اهالی سردرود و حومه را بیش از این به خطر نیاندازند.