۴۶۷۳ تخت واحدهای اقامتی مشهد آماده میزبانی از بهبود یافتگان کرونا

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: ۴۶۷۳ تخت در واحدهای اقامتی مشهد برای میزبانی از بهبودیافتگان کرونا آماده شده است.