پوشش ۲۴ هزار مستاجر توسط پوشش کمیته امداد خراسان رضوی

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی گفت: حدود ۲۴ هزار مستاجر تحت پوشش کمیته امداد استان هستند که از این تعداد ۱۲ هزار خانواده در مشهد و مابقی در سایر مناطق و شهرستان‌های استان حضور دارند.