هفته‌ وحدت فرصتی مغتنم برای اتحاد جهان اسلام در برابر اسلام‌ستیزی است

رئیس جهاددانشگاهی استان فارس، ضمن تبریک هفته وحدت، این ایام را فرصتی بسیار مغتنم برای دستیابی به اتحاد کامل مسلمانان جهان برای مقابله تاثیرگذار با تلاش غرب در مسیر اسلام‌ستیزی دانست و بر لزوم یکپارچگی جهان اسلام در برابر هتاکی‌های اسلام‌ ستیزان تاکید کرد.