هدف از ترور اخیر در تهران ،تحریک ایران و ایجاد مناقشه در منطقه است

سفیر ایران در مسکو، درخصوص موضع گیری روسیه در قبال ترور شهید محسن فخری‌زاده و رایزنی اش با معاون شورای امنیت ملی روسیه در ارتباط با این موضوع، توییتی را منتشر کرد .