نامه هزار استاد دانشگاه‌های ایران به همتایان فرانسوی خود برای مقابله با اسلام‌ستیزی سیاسیون

هزار استاد و مدرس دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ایران در نامه‌ای به همتایان خود در فرانسه ضمن محکوم کردن مواضع ضد اسلامی رئیس جمهور این کشور، خواهان اقدام اندیشمندان فرانسوی برا توقف اینگونه اقدامات سیاستمداران فرانسه شدند.