مشکل چندانی در تامین کیت آزمایشگاهی تشخیص کرونا نداریم

مشکل چندانی در تامین کیت آزمایشگاهی تشخیص کرونا نداریم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به اینکه براساس پروتکل جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دیگر از افراد فاقد علامت، تست کرونا گرفته نمی‌شود، افزود: بیشتر توجه این پروتکل کشوری ابلاغ شده، بر گروه‌های پرخطر است.