مشارکت حداکثری در انتخابات امنیت و اقتدار کشور را افزایش می دهد

مشارکت حداکثری در انتخابات امنیت و اقتدار کشور را افزایش می دهد
امام جمعه زابل گفت: مشارکت حداکثری ضریب امنیت و اقتدار کشور اسلامی را افزایش می‌دهد، هرچقدر حضور بیشتر و پرشورتر باشد، اقتدار بین المللی ایران بیشتر خواهد شد، مردم با حضورشان در پای صندوق های رای در واقع به اصل نظام اسلامی و اصل اسلام رای می دهند و حمایت خودشان را بعد از ۴۱سال قدرتمندتر از گذشته به جهانیان نشان خواهند داد.