لزوم بررسی راه‌های شهری برای امدادرسانی سریع تر در بحران

لزوم بررسی راه‌های شهری برای امدادرسانی سریع تر در بحران
معاون فنی و عملیاتی مرکز اورژانس تهران با اشاره به تأثیر راه‌های شهر و مبلمان شهری بر کاهش مدت زمان رسیدن بر بالین بیمار گفت: اگر نیاز باشد که نقشه هندسی یک مسیر تغییر کند هماهنگی‌های لازم با شورای هماهنگی ترافیک تمام مناطق، انجام می‌شود.