طرح ممنوعیت تردد خودروها در مشهد

از امشب، یکم آذرماه ممنوعیت تردد درون‌ شهری از ساعت ٢١ شب تا ٤ صبح روز بعد برای همه‌ی شهروندان و مشاغل به استثنای شاغلان مشاغل ضروری گروه یک، اعمال شده است. برای متخلفان هم به ازای هر ٢٤ ساعت یک جریمه اعمال می‌شود.