سلیقه‌ها را کنار بگذاریم و نماینده شایسته انتخاب کنیم

سلیقه‌ها را کنار بگذاریم و نماینده شایسته انتخاب کنیم
امام جمعه اهواز گفت: کمترین کوتاهی در انتخاب نماینده مجلس باعث ایجاد خسارت‌های فراوان و جبران ناپذیر می‌شود؛ بنابراین باید سلیقه‌ها را کنار بگذاریم و نماینده شایسته انتخاب کنیم.