سرمایه گذاری بیش از ١٠٠ میلیارد ریالی مخابرات منطقه کردستان در شهرستان بانه

مدیر مخابرات منطقه کردستان از سرمایه گذاری بیش از ١٠٠ میلیارد ریالی در شهرستان بانه با هدف تقویت و توسعه زیرساخت ها و تامین تجهیزات لازم در سال گذشته خبر داد.