سالمندان در چه شرایط می‌توانند روزه بگیرند؟/کم‌آبی؛ تهدید اصلی روزه‌داری در سالمندی

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در خصوص روزه‌داری در دوره سالمندی گفت: تهدید اصلی روزه‌داری در دوره سالمندی، کم‌آبی است.