رئیس جدید شاباک: مقابله با تهدید ایران ماهیت اصلی فعالیت ما در داخل و خارج است

رئیس جدید سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که مقابله با تهدیدات ایران، رویکرد اصلی فعالیت این سازمان در داخل و خارج باقی خواهد ماند.