توضیح نوروزی در مورد مشکل ارسال نمونه‌های دوپینگ کشتی

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی توضیحاتی را در مورد مشکلی که با فدراسیون کشتی بر سر ارسال نمونه های دوپینگ داشتند را ارائه داد.