تلاش زندانیان ندامتگاه تهران بزرگ برای راهیابی به جشنواره تئاتر فجر

با حضور دبیر سی و نهمین جشنواره بی المللی تئاتر فجر، نمایش آخرین بازی توسط زندانیان ندامتگاه تهران بزرگ به روی صحنه بازبینی رفت تا در صورت تایید وی به جشنواره تئاتر فجر راه یابد.