تعداد بستری‌ بیماران کرونا در بیمارستان 15 خرداد بیش از دو برابر شده است

رییس بیمارستان ۱۵ خرداد شهرستان ورامین گفت: روزانه ۱۵ تا ۲۰ نفر به این مرکز درمانی مراجعه می‌کردند ولی امروز تعداد موارد بستری به ۵۹ نفر و تعداد مراجعین روزانه به ۶۰ نفر افزایش یافته است.