تشدید نظارت استانداری تهران بر جایگاه‌های اقامه نماز در راههای مواصلاتی استان

تشدید نظارت استانداری تهران بر جایگاه‌های اقامه نماز در راههای مواصلاتی استان
معاون استاندار تهران از تشدید نظارت استانداری تهران بر جایگاههای اقامه نماز در راه‌های مواصلاتی استان تهران به ویژه در حوزه رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد و گفت: دستگاههای مسئول در این حوزه ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید پاسخگو باشند.