تداوم بارندگی‌ها در نیمه شمالی استان کرمان تا اواخر وقت امشب

تداوم بارندگی‌ها در نیمه شمالی استان کرمان تا اواخر وقت امشب
رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه در برخی مناطق جنوب و شرق استان فردا نیز بارندگی ادامه خواهد داشت، افزود: بارش ها در نیمه شمالی استان آخر وقت امشب تمام می شود.