بیانیه فراکسیون حقوق بشر و شهروندی در واکنش به قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران

فراکسیون حقوق بشر و شهروندی مجلس شورای اسلامی از وزارت خارجه و ستاد حقوق بشر خواست که با به‌کارگیری همه‌ ظرفیت‌های دیپلماسی، تدابیر بازدارنده ای در قبال اقدام‌های خصمانه دولت‌های غربی در عرصه‌ حقوق بشر اتخاذ کرده و ظرفیت های حقوقی و سیاسی کشورهای مستقل برای نجات حقوق بشر از سلطه‌ سیاسی دولت های غربی در مراجع بین‌المللی را فعال کند.