برگزاری مراسم گرامیداشت شهید سلیمانی و جان‌باختگان هواپیمای مسافربری در دانشگاه تهران

برگزاری مراسم گرامیداشت شهید سلیمانی و جان‌باختگان هواپیمای مسافربری در دانشگاه تهران
مراسم گرامیداشت شهید سلیمانی و جانباختگان کرمان و هواپیمای مسافربری اوکراین در دانشگاه تهران برگزار شد.