برنامه دانشگاه‌های برتر جهان در پساکرونا

روسای دانشگاه‌ها اظهار کردند: بحران بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ منجر شده است تا جنبه‌های اساسی در آموزش عالی و برخی از راهکارهای مرتبط با چنین اوضاعی مشخص شود اما نگرانی درباره آینده همچنان وجود دارد.