بحرانِ "برف" در اضطرارِ "کرونا"

بحرانِ "برف" در اضطرارِ "کرونا"
تحریریه اجتماعی ایسنا در هفته اخیر هرچند در تب و تاب پیگیری اخبار "برف" و "کرونا" گذشت؛ اما آمادگی دستگاه‌های خدمت‌رسان در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه، علت حذف انتگرال از کتب دانش‌آموزان، پرداخت عیدی بازنشستگان و معلمان، ماجرای تالاب میانکاله و ژئوپارک قشم نیز از جمله اخبار پرمخاطب در هفته‌ای که گذشت، بود.