باقرزاده: خدمات اداری، مالی و اجتماعی به افراد بدون ماسک داده نشود

باقرزاده: خدمات اداری، مالی و اجتماعی به افراد بدون ماسک داده نشود
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید زدن ماسک در تمامی ادارات و وزارتخانه و حتی شرکت‌های خصوصی اجباری شود و به ارباب رجوع هم در صورت ماسک نزدن خدماتی داده نشود.