بازگشایی راه‌های روستایی به صورت اضطراری انجام می شود

بازگشایی راه‌های روستایی به صورت اضطراری انجام می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان گفت: هم اکنون مشکل خاصی در مسیرهای اصلی وجود ندارد و به صورت ویژه و اضطراری بازگشایی راه‌های روستایی انجام می شود.