اینجا فقط یک بنای تاریخی نیست ...

اینجا فقط یک بنای تاریخی نیست ...
کیوسک‌ سبز رنگ،‌ گلدان‌های سیمانی بزرگ درختچه و هر وسیله‌ای که شاید روزی نیازهای کسبه خیابان صف را برطرف کند، دیوار به دیوار ضلع شرقی شرکت چاپ رنگین جا داده‌اند و سرایدار ساختمان که خودش هم به حضور هیات تحریریه و چاپخانه توفیق در این بنای تاریخی اشاره می‌کند، افراد را با ترس ریزش ساختمان، از این محوطه دور می‌کند.