انتقاد نماینده تهران از تغییر در زمان آغاز اعطای مهلت دو ماهه جهت توقف اجرای پروتکل الحاقی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تغییر زمان آغاز مهلت دوماهه جهت توقف نظارت های فراپادمانی به ویژه توقف اجرای پروتکل الحاقی به از زمان لازم الاجرا شدن طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها انتقاد کرد.