انتشار «عشق و دوپا بیش‌تر» و «گاوهای نان‌آور»

دو مجموعه داستان «عشق و دوپا بیش‌تر» و «گاوهای نان‌آور» نوشته بهرام فرامهر(محمدی) منتشر شد.